Hizmet Standartlarımız

Sunulan
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen
Bilgi/ Belgeler
Hizmetin Tamamlanma
Süresi
(En Geç)
 
1-
Acil Hasta Kabulü
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
Hemen
2-
Enjeksiyon İşlemleri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2- Reçetenin Nüshası
10 Dakika
3-
Pansuman İşlemleri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
10 Dakika
4-
Hekim Seçme
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Seçilen Hekim İsmi
5 Dakika
5-
Poliklinik Hasta Kabul İşlemleri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Yurt dışı sigortalılar SGK il müdürlüklerinden alacakları sağlık belgesi ve kimlik fotokopisi
5 Dakika
6-
Poliklinik Muayene
(Tüm tetkik işlemlerinin tamamlanması dahil.)
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
5 Saat
7-
Adli Vaka İşlemleri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Talep
30 Dakika
8-
Evde Sağlık Hizmetleri
1-Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hasta/Hasta Yakını Başvurusu
3 Gün İçerisinde
9-
Hasta Ziyaretleri
1-Ziyaret Kurallarına Uymak
Sabah:13.00/14.00
Akşam:19.00/20.00
10-
Hasta Yatışı
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hasta Yatış Barkodu
3-Hasta Dosyası
10 Dakika
11-
Portör Muayenesi
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-İlgili kurum /kuruluş /şirket talebi,
3-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
4-Ücret Ödendi Makbuzu
6.5 Saat
12-
Laboratuar Tetkikleri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
4 Saat
 
 
Hemogram
30 Dakika
Biyokimya
60 Dakika
Hormon
4 Saat
Sedim
2 Saat
Koagülasyon
1 Saat
Tam İdrar Tetkiki
1 Saat
Serolojik Testler
2 Saat
Gaita
1 Saat
Kültürler
2 Gün
13-
E Labaratuvar Sonuç Alma
1-TC Kimlik Numarası
2-Kimlik Bilgileri
Tetkik Sonuçları Çıktığında Eşzamanlı Olarak Yansıtılmaktadır
14-
Röntgen Çekimi
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
15 Dakika
15-
Kemik Dansitometri
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
30 Dakika
16-
EKG Çekilmesi
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
15 Dakika
17-
yenidoğan İşitme Taraması
1-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
1 Saat
18-
Solunum Fonksiyon Testi
1-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)
15 Dakika
19-
Sürekli İlaç Kullanım Raporu.
(Tetkik sonucuna göre ilaç kullanımına devam edilecekse.)
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Hastanın Tüm Tetkikleri. (Gerekirse),
3-Hekim İstemi
30 Dak.
20-
Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri
Diş Muayenesi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2 Saat
Diş Çekimi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
Ortalama15 Dakika
Dolgu Tedavi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
Ortalama 10 İş Günü İçerisinde
Kanal Tedavisi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
Ortalama 10 İş Günü İçerisinde
Hareketli Kısmi/Tam Protez İşlemi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
Ortalama 20 İş Günü İçerisinde
21-
Sabit Protez(VENNER KRON)
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
Ortalama 20 İş Günü İçerisinde
22-
Smear Alınması
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
Doktor Muayenesini Takiben 15 Dak.
23-
Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Yatış Onayı
3-Hastanın Radyolojik Tetkikleri
4-Hematolojik ve Biyokimyasal Tetkikleri
5-EKG
6-Hasta Dosyası
7-Rıza Belgesi
7 Gün
24-
Ameliyat Raporu Düzenlenmesi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Talep
30 Dakika
25-
Servikal Koterizasyon
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Poliklinik Muayenesi
Enfeksiyon ve Kanama Olmaması Halinde Aynı Gün İçerisinde
26-
Normal Doğum
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hastaneye Yatış
Servikal Açıklık Tam Olduktan Sonra 1 Saat
27-
Sezaryen
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hastaneye Yatış
8 Saatlik Açlık Süresini Takiben 4 Saat İçerisinde
28-
NST
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Poliklinik Muayenesi
Annenin Tok Olması Şartıyla 4 Saat İçinde
29-
Yoğun Bakım
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hasta Yatış Barkodu
3-Hasta Dosyası
10 Dakika
30-
Yoğun Bakım Hasta Yakını Bilgilendirme ve Ziyaretleri
1-Ziyaretçiye Kişisel Koruyucu Ekipman Giydirilmesi
13:00/13:30
31-
Palyatif Bakım
1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Hasta Yatış Barkodu
3-Hasta Dosyası
10 Dakika
32-
Arşiv Hizmetleri
1-Arşive Evrak Teslim Formu
2-Arşivden Evrak İsteme Formu
Aynı Gün İçerisinde
33-
Güvenlik Hizmetleri
Herhangi Bir Başvuru Gerekmez
7 Gün 24 Saat Aralıksız
34-
Yemekhane Hizmetleri
1-Çalışan Personel,Yatan Hasta ve Refakatçilerine
Her Öğün
35-
Morg Hizmetleri
1-Cenaze Yakınının Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)
2-Morg Giriş ve Çıkış Defterine İmzası
Ailenin Talebi Süresince
36-
Çamaşırhane Hizmetleri
1-Çamaşırhaneye Kirli Teslim Formu
3 Gün
37-
Eczane Hizmetleri
1-Yatan Hasta İlaç İstemi(HBYS Üzerinden ve Hasta Orderi İle)
30 Dakika
38-
Hasta Hakları Hizmeti
1-Hasta Hakları Birimine Dilekçe İle ve SABİM,BİMER ,CİMER,Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi(HBBS) İnternet Aracılığıyla Yapılmış Başvuru
Başvuru Kurula Ulaştığı Tarihten İtibaren 30 Gün
39-
Epikriz Raporu
1-Taburcu olan hastalara
30 Dakika
40-
Organ ve Doku Bağışı İşlemleri
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Talep
1 Saat
41-
Sağlık Kurulu Raporu(Üç Hekimli)
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Talep
Aynı Gün İçerisinde
42-
Günü birlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale Planı ve Gerçekleştirilmesi
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Hastanın Radyolojik Tetkikleri
3-Hematolojik ve Biyokimyasal Tetkikleri
4-Rıza Belgesi
3 Gün
43-
Sürekli İlaç Kullanım Raporu.
(İlaç, Sürekli kullanılacaksa)
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Hekim İstemi.
45 Dakika
44-
İstatistik Hizmetleri
1-İlgili Formların Bölüm Sorumlusu Tarafından Doldurulması
2-HBYS Verileri
Aynı Gün İçerisinde
45-
Bilgi İşlem Hizmeti
1-Arıza Bildirim Formu
2-HBYS Üzerinden Arıza Bildirimi
30 Dakika
46-
Satın alma
1-Malzeme istek belgesi,
2-Lüzum Müzekkeresi,
3-Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi,
4-Teklif belgesi,
2-Kamu ihale kurumu(KİK ) internet sayfasında ilanı,
3-Gazeteye ihale ilanı,
4-İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması,
5-Sözleşme,
6-Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı,
7-Fatura
8-Ödeme Belgesi.
2 Ay
47-
İdari Hizmetler
Gelen/Giden Evrak İşlemleri
1-Hastanemize Resmi Üst Yazı ve Dilekçe İle Başvuran Tüm Vatandaş,Kurum ve Kuruluşlar
Belirtilen Sürede
48-
Ambar ve Depo Hizmetleri
1-Malzeme İstek Belgesi
Aynı Gün İçerisinde
49-
Mernis Ölüm Tutanağı
1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)
2-Ölüm Belgesi
10 Gün
50-
Faturalandırma İşlemleri
1-HBYS Üzerinden Hizmet Dökümü
2-Sevk Evrağı
3-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi(TC.Kimlik Numaralı)
4-Banka Kimlik Kartı Fotokopisi
5-Yurtdışı Sigorta Belgesi
60 Gün İçerisinde
51-
TİG İşlemleri
1-Yatan Hasta Dosyası
2-Hbys Verileri
30 Gün İçerisinde
 
AD/SOYAD
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şeniz AYTURAN
(Başhekim)
Köyceğiz Devlet Hastanesi
Tel:02522624718 Fax:02522624485