T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite

Güncelleme Tarihi: 10/08/2018

Kalite Yönetim Birimi
Hastanemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuştur. Birim, çalışmalarını Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.


Kalite Yönetim Biriminin Görevleri
• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
• Öz değerlendirmeleri yönetmek,
• Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışma geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.