T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Palyatif Bakım Merkezi

Güncelleme Tarihi: 04/07/2018

Palyatif bakım nedir?

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel,
psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı
ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.

Palyatif bakımda amaç

Kişinin hayatına yıllar eklemek , değil , yıllarına hayat eklemek.
 • Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar
 • Yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılar
 • Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz
 • Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder
 • Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar
 • Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar
 • Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmaında ekip yaklaşımını kullanır
 • Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir
 • Hastalık sürecinin erken evrelerinde ; KT ve RT gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir; klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağla
 • Palyatif bakım hasta kabulu
 • Terminal dönem kanser hastaları
 • Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları
 • Beslenme yetersizliği olan hastalar
 • Evinde ya da hastanede NIV kullanan ,akut problemi olmayan KOAH hastaları
 • Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)
 • ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları
 • Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları
 • Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar
 • Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar
 • Basınç yarası açılmış hastalardır.
Resim4.jpgResim5.jpg