T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi

Güncelleme Tarihi: 03/09/2018

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  tarafından laboratuvarlarda standardizasyon saglanması amacıyla düzenlenen  çalışmalar bütününü oluşturan "Akılcı   Laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında, hastanemizin uyum süreci tamamlanmıştır. 

Aynca;

Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi açılmıştır. 


Ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek hazırlanan “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemine http://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx adresinden giriş yapılabilmektedir.