T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Standartları

Güncelleme Tarihi: 19/04/2018

Sunulan

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen

Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1-

Acil Hasta Kabulü

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

Hemen

2-

Enjeksiyon İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2- Reçetenin Nüshası

10 Dakika

3-

Pansuman İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

10 Dakika

4-

Hekim Seçme

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Seçilen Hekim İsmi

5 Dakika

5-

Poliklinik Hasta Kabul İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Yurt dışı sigortalılar SGK il müdürlüklerinden alacakları sağlık belgesi ve kimlik fotokopisi

5 Dakika

6-

Poliklinik Muayene

(Tüm tetkik işlemlerinin tamamlanması dahil.)

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

5 Saat

7-

Adli Vaka İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Talep

30 Dakika

8-

Evde Sağlık Hizmetleri

1-Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hasta/Hasta Yakını Başvurusu

3 Gün İçerisinde

9-

Hasta Ziyaretleri

1-Ziyaret Kurallarına Uymak

Sabah:13.00/14.00

Akşam:19.00/20.00

10-

Hasta Yatışı

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hasta Yatış Barkodu

3-Hasta Dosyası

10 Dakika

11-

Portör Muayenesi

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-İlgili kurum /kuruluş /şirket talebi,

3-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

4-Ücret Ödendi Makbuzu

6.5 Saat

12-

Laboratuar Tetkikleri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

4 Saat

 

Hemogram

30 Dakika

Biyokimya

60 Dakika

Hormon

4 Saat

Sedim

2 Saat

Koagülasyon

1 Saat

Tam İdrar Tetkiki

1 Saat

Serolojik Testler

2 Saat

Gaita

1 Saat

Kültürler

2 Gün

13-

E Labaratuvar Sonuç Alma

1-TC Kimlik Numarası

2-Kimlik Bilgileri

Tetkik Sonuçları Çıktığında Eşzamanlı Olarak Yansıtılmaktadır

14-

Röntgen Çekimi

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

15 Dakika

15-

Kemik Dansitometri

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

30 Dakika

16-

EKG Çekilmesi

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2- Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

15 Dakika

17-

yenidoğan İşitme Taraması

1-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

1 Saat

18-

Solunum Fonksiyon Testi

1-Hekim İstemi(HBYS Üzerinden)

15 Dakika

19-

Sürekli İlaç Kullanım Raporu.

(Tetkik sonucunagöre ilaç kullanımına devam edilecekse.)

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Hastanın Tüm Tetkikleri. (Gerekirse),

3-Hekim İstemi

 

30 Dak.

20-

Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri

Diş Muayenesi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2 Saat

Diş Çekimi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

Ortalama15 Dakika

Dolgu Tedavi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

Ortalama 10 İş Günü İçerisinde

Kanal Tedavisi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

Ortalama 10 İş Günü İçerisinde

Hareketli Kısmi/Tam Protez İşlemi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

Ortalama 20 İş Günü İçerisinde

21-

Sabit Protez(VENNER KRON)

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

Ortalama 20 İş Günü İçerisinde

22-

Smear Alınması

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

Doktor Muayenesini Takiben 15 Dak.

23-

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Yatış Onayı

3-Hastanın Radyolojik Tetkikleri

4-Hematolojik ve Biyokimyasal Tetkikleri

5-EKG

6-Hasta Dosyası

7-Rıza Belgesi

 

7 Gün

24-

Ameliyat Raporu Düzenlenmesi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Talep

30 Dakika

25-

Servikal Koterizasyon

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Poliklinik Muayenesi

Enfeksiyon ve Kanama Olmaması Halinde Aynı Gün İçerisinde

26-

Normal Doğum

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hastaneye Yatış

Servikal Açıklık Tam Olduktan Sonra 1 Saat

27-

Sezaryen

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hastaneye Yatış

8 Saatlik Açlık Süresini Takiben 4 Saat İçerisinde

28-

NST

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Poliklinik Muayenesi

Annenin Tok Olması Şartıyla 4 Saat İçinde

29-

Yoğun Bakım

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hasta Yatış Barkodu

3-Hasta Dosyası

10 Dakika

30-

Yoğun Bakım Hasta Yakını Bilgilendirme ve Ziyaretleri

1-Ziyaretçiye Kişisel Koruyucu Ekipman Giydirilmesi

13:00/13:30

31-

Palyatif Bakım

1- Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Hasta Yatış Barkodu

3-Hasta Dosyası

10 Dakika

32-

Arşiv Hizmetleri

1-Arşive Evrak Teslim Formu

2-Arşivden Evrak İsteme Formu

Aynı Gün İçerisinde

33-

Güvenlik Hizmetleri

Herhangi Bir Başvuru Gerekmez

7 Gün 24 Saat Aralıksız

34-

Yemekhane Hizmetleri

1-Çalışan Personel,Yatan Hasta ve Refakatçilerine

Her Öğün

35-

Morg Hizmetleri

1-Cenaze Yakınının Nüfus Cüzdanı(TC. Kimlik Numaralı)

2-Morg Giriş ve Çıkış Defterine İmzası

Ailenin Talebi Süresince

36-

Çamaşırhane Hizmetleri

1-Çamaşırhaneye Kirli Teslim Formu

3 Gün

37-

Eczane Hizmetleri

1-Yatan Hasta İlaç İstemi(HBYS Üzerinden ve Hasta Orderi İle)

30 Dakika

38-

Hasta Hakları Hizmeti

1-Hasta Hakları Birimine Dilekçe İle ve SABİM,BİMER ,CİMER,Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi(HBBS) İnternet Aracılığıyla Yapılmış Başvuru

Başvuru Kurula Ulaştığı Tarihten İtibaren 30 Gün

39-

Epikriz Raporu

1-Taburcu olan hastalara

30 Dakika

40-

Organ ve Doku Bağışı İşlemleri

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Talep

1 Saat

41-

Sağlık Kurulu Raporu(Üç Hekimli)

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Talep

Aynı Gün İçerisinde

42-

Günü birlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale Planı ve Gerçekleştirilmesi

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Hastanın Radyolojik Tetkikleri

3-Hematolojik ve Biyokimyasal Tetkikleri

4-Rıza Belgesi

3 Gün

43-

Sürekli İlaç Kullanım Raporu.

(İlaç, Sürekli kullanılacaksa)

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Hekim İstemi.

45 Dakika

44-

İstatistik Hizmetleri

1-İlgili Formların Bölüm Sorumlusu Tarafından Doldurulması

2-HBYS Verileri

Aynı Gün İçerisinde

45-

Bilgi İşlem Hizmeti

1-Arıza Bildirim Formu

2-HBYS Üzerinden Arıza Bildirimi

30 Dakika

46-

Satın alma

1-Malzeme istek belgesi,

2-Lüzum Müzekkeresi,

3-Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi,

4-Teklif belgesi,

2-Kamu ihale kurumu(KİK ) internet sayfasında ilanı,

3-Gazeteye ihale ilanı,

4-İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması,

5-Sözleşme,

6-Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı,

7-Fatura

8-Ödeme Belgesi.

2 Ay

47-

İdari Hizmetler

Gelen/Giden Evrak İşlemleri

1-Hastanemize Resmi Üst Yazı ve Dilekçe İle Başvuran Tüm Vatandaş,Kurum ve Kuruluşlar

Belirtilen Sürede

48-

Ambar ve Depo Hizmetleri

1-Malzeme İstek Belgesi

Aynı Gün İçerisinde

49-

Mernis Ölüm Tutanağı

1- Nufüs Cüzdanı(TC.Kimlik Numaralı)

2-Ölüm Belgesi

10 Gün

50-

Faturalandırma İşlemleri

1-HBYS Üzerinden Hizmet Dökümü

2-Sevk Evrağı

3-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi(TC.Kimlik Numaralı)

4-Banka Kimlik Kartı Fotokopisi

5-Yurtdışı Sigorta Belgesi

60 Gün İçerisinde

51-

TİG İşlemleri

1-Yatan Hasta Dosyası

2-Hbys Verileri

30 Gün İçerisinde